Đề xuất xe máy phải kiểm tra khí thải định kỳ: Chỉ nên kiểm định xe cũ nát?

Cập nhập tin tức Đề xuất xe máy phải kiểm tra khí thải định kỳ: Chỉ nên kiểm định xe cũ nát?

Đề xuất xe máy phải kiểm tra khí thải định kỳ: Chỉ nên kiểm định xe cũ nát?

Bộ GTVT đề xuất xe máy đang lưu hành phải được kiểm tra định kỳ về phát thải khí thải. Theo chuyên gia giao thông, nếu kiểm định tất cả các xe là không phù hợp.

Đang cập nhật dữ liệu !