Đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe từ 26% đến 28%

Cập nhập tin tức Đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe từ 26% đến 28%

Đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe từ 26% đến 28%

Cục Đăng kiểm đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe từ 26% đến 28% so với giá hiện hành và Nhà nước định giá trần, còn các trung tâm đăng kiểm có giá linh hoạt.

Đang cập nhật dữ liệu !