Đầu tôm

Cập nhập tin tức Đầu tôm

Lý do không nên xay đầu tôm nấu canh

Đầu tôm được xếp vào một trong 2 bộ phận không nên ăn của con tôm do chứa chất thải và nhiều vi sinh vật.

Đang cập nhật dữ liệu !