Dấu hiệu dễ bị bỏ sót khi trẻ mắc tay chân miệng

Cập nhập tin tức Dấu hiệu dễ bị bỏ sót khi trẻ mắc tay chân miệng

Dấu hiệu dễ bị bỏ sót khi trẻ mắc tay chân miệng

Nhiều trẻ mắc bệnh nhưng không nổi bóng nước ở tay chân trước tiên mà xuất hiện tại cổ họng. Vì thế, trẻ bỏ ăn và chảy nước miếng.

Đang cập nhật dữ liệu !