đau đầu

tin tức về đau đầu mới nhất

Đột ngột đau đầu, hoa mắt, người phụ nữ 38 tuổi đã không qua khỏi
 

30/06/2021

Tự nhiên thấy đau đầu, hoa mắt, ngất, nữ bệnh nhân được gia đình đưa đến viện nhưng tiên lượng xấu nên gia đình đã xin đưa về.