đất nền TP.HCM

Cập nhập tin tức đất nền TP.HCM

Đất nền khó bán nhất giữa dịch bệnh

Lượng giao dịch bất động sản trên thị trường nhìn chung đều sụt giảm do tác động của dịch Covid-19, trong đó đất nền là sản phẩm có thanh khoản thấp nhất ở nhiều địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !