dân làm nông thôn mới

Cập nhập tin tức dân làm nông thôn mới

Vĩnh Phúc xây dựng NTM theo phương châm phát huy nền tảng, sức mạnh toàn dân

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn luôn phát huy sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Đang cập nhật dữ liệu !