đâm nhau

Cập nhập tin tức đâm nhau

Đâm nhau vì bị chửi trên Facebook

Nhớ lại chuyện bị chửi trên Facebook, hai thanh niên hẹn nhau nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn, đâm nhau, cả hai cùng bị khởi tố.

Đang cập nhật dữ liệu !