Đại học RMIT

Cập nhập tin tức Đại học RMIT

Thực hư thông tin 'sinh viên dọa đốt trường', ĐH RMIT phải đóng cửa 2 ngày?

Đại học RMIT đóng cửa trường cơ sở Hà Nội vì lý do an toàn trong hôm nay và ngày mai. Trường khuyến cáo sinh viên và nhân viên tại Hà Nội nếu đang ở trong khuôn viên trường, vui lòng rời đi ngay lập tức.

Đang cập nhật dữ liệu !