Đại học Kinh tế

Cập nhập tin tức Đại học Kinh tế

Hiệu trưởng cầm quyền trượng trong lễ tốt nghiệp có lạ không?

Quyền trượng (The mace in graduation) là biểu tượng học vấn, được sử dụng trong các buổi lễ, đặc biệt là lễ tốt nghiệp của các trường đại học nước ngoài.

Đang cập nhật dữ liệu !