Cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ

Cập nhập tin tức Cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ

10 ngày cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn Bộ Công an làm việc xuyên ngày đêm

Đoàn 24 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an đã về đến Hà Nội sau 10 ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm họa động đất.

Đang cập nhật dữ liệu !