Cục An toàn thông báo tuyển dụng công chức năm 2017

Năm 2017, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT tuyển các vị trí quản lý bảo đảm an toàn thông tin, công chức làm thống kê, dự báo, cảnh báo các vấn đề an toàn thông tin, công chức làm CNTT…

Các vị trí tuyển dụng công khai dưới hình thức thi tuyển

I. CÁC VỊ TRÍ CẦN TUYỂN DỤNG VÀ YÊU CẦU

Vị trí 1: Công chức làm Quản lý bảo đảm an toàn thông tin; số lượng 03 người (công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Tuổi không quá 40.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, một trong các chuyên ngành: An toàn thông tin, Công nghệ thông tin; Điện tử - Viễn thông.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên.

-Có chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B trở lên đối với chuyên ngành Điện tử - Viễn thông.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Vị trí 2: Công chức làm Thống kê, dự báo, cảnh báo các vấn đề về an toàn thông tin; số lượng 02 người (công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Tuổi không quá 40.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, một trong các chuyên ngành: An toàn thông tin; Công nghệ thông tin; Điện tử - Viễn thông.

- Có một trong các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về CCNA, CEH, Security+, LPI, CHFI.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên.

-Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B trở lên đối với chuyên ngành Điện tử - Viễn thông.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Vị trí 3: Công chức làm Công nghệ thông tin; số lượng 01 người (công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Tuổi không quá 40.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, một trong các chuyên ngành:An toàn thông tin; Công nghệ thông tin; Điện tử - viễn thông.

- Có một trong các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa CCNA, CEH.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên.

-Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B trở lên đối với chuyên ngành điện tử - viễn thông.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông hoặc văn phòng.

Vị trí 4: Công chức làm Hành chính - Tổng hợp; số lượng 02 người (công chức loại C, ngạch chuyên viên).

-Tuổi không quá 40.

- Tốt nghiệp đại học trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên.

-Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B trở lên.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Vị trí 5: Công chức làm cấp phép nhập khẩu thiết bị tại Phòng Cấp phép sản phẩm, dịch vụ; số lượng 01 người (công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Tuổi không quá 40 tuổi.

- Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên ngành: An toàn thông tin; Công nghệ thông tin; Điện tử - viễn thông.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên.

-Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B trở lên đối với chuyên ngành Điện tử - Viễn thông.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Vị trí 6: Công chức làm Hợp tác quốc tế về an toàn thông tin; số lượng 01 người (công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Tuổi không quá 40 tuổi.

- Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên ngành: An toàn thông tin; Công nghệ thông tin; Ngoại ngữ tiếng Anh.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên đối với chuyên ngành An toàn thông tin và Công nghệ thông tin.

-Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B trở lên đối với chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Anh.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông hoặc hợp tác quốc tế.

Ví trí 7: Công chức làm Xây dựng thể chế chính sách và quy hoạch; số lượng 04 người (công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Tuổi không quá 40 tuổi.

- Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên ngành: An toàn thông tin;Công nghệ thông tin; Điện tử - Viễn thông; Luật;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên.

-Có chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B trở lên đối với chuyên ngành Luật và Điện tử - Viễn thông.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Vị trí 8: Công chức làm Kế toán tại Phòng Kế hoạch - Tài chính; số lượng 01 người (công chức loại C, ngạch chuyên viên).

- Tuổi không quá 40 tuổi.

- Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên ngành: Kế toán; Tài chính  - Kế toán; Tài chính - Ngân hàng.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên.

- Có chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B trở lên và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

2.1. Điều kiện chung

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu cụ thể của vị trí dự tuyển;

- Đáp ứng các yêu cầu cụ thể dưới đây đối với từng vị trí việc làm (được qui định tại mục 2.3.Điều kiện cụ thể của Kế hoạch tuyển dụng).

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MỘT SỐ MÔN

Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

IV. ƯU TIÊN THI CÔNG CHỨC:

Thực hiện theo Khoản 1, 2 Điều 5 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: bằng hình thức thi tuyển.

2. Nội dung thi:

2.1. Môn kiến thức chung: thi viết, thời gian 180 phút.

2.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

- Thi viết, thời gian thi 180 phút.

- Thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút.

2.3. Môn ngoại ngữ: thi viết, thời gian 90 phút.

2.4. Môn tin học văn phòng (trừ các thí sinh học chuyên ngành an toàn thông tin, công nghệ thông tin): thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển và lệ phí thi tuyển

3.1.Thời gian dự kiến: Quý III/2017.

3.2. Địa điểm tổ chức thi: trụ sở Cục An toàn thông tin, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

3.3. Lệ phí thi tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu gửi kèm);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

7. Văn bản chứng minh có kinh nghiệm làm việc thực tế (nếu vị trí dự tuyển yêu cầu kinh nghiệm);

8. 02 ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ người nhận.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận Hồ sơ: từ 14/6/2017 đến hết ngày 14/7/2017

2. Địa điểm nhận Hồ sơ: Văn phòng Cục An toàn thông tin, tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Thông tin liên hệ: bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chánh Văn phòng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; điện thoại: 043 9436684; hòm thư điện tử: ntt_huong@mic.gov.vn.

3. Cá nhân đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ nộp hộ. Cục An toàn thông tin không trả lại hồ sơ đã dự tuyển (lưu ý khi đi nộp Hồ sơ dự tuyển thí sinh cần mang theo một trong giấy tờ sau: CMND, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu).

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !