công tử bạc liêu

Cập nhập tin tức công tử bạc liêu

Con trai Công tử Bạc Liêu từ cuộc sống vàng son đến ra đi trong lặng lẽ

Có thể nói cuộc đời của ông Trần Trinh Đức, con trai Công tử Bạc Liêu phần nào vận vào câu nói: "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời".

Đang cập nhật dữ liệu !