Công tác phát triển Đảng ở một xã miền núi Tây Nguyên

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, những năm qua Đảng bộ xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Từ cơ sở đi lên

Xã Cư Êwi là một xã thuần nông của huyện Cư Kuin, ngoài người Kinh, phần lớn dân cư tại xã này là dân tộc thiểu số di cư từ phía Bắc tới. Trong đó, thôn 2 của xã có 217 hộ với hơn 1000 nhân khẩu. Để phát huy vai tro lãnh đạo, tổ chức Đảng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chi bộ thôn 2 đã quán triệt chú trọng phát triển đảng viên.

Dựa vào chỉ tiêu được Đảng bộ giao, Chi bộ thôn đã quan tâm công tác tạo nguồn, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú, giao trách nhiệm cho các tổ chức đoàn thể tạo phong trào thi đua để quần chúng ưu tú có cơ hội thể hiện bản lĩnh, năng lực.

Công tác phát triển Đảng ở một xã miền núi Tây Nguyên - ảnh 1

Anh Nông Văn Tưởng - Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Cư Êwi chia sẻ với đảng viên về mô hình kinh tế phát triển cây cà phê. (Ảnh: Nguyễn Xuân).

Kết quả, từ năm 2013 Chi bộ thôn mới chỉ có 7 đảng viên thì đến nay đã tăng thêm 6 người. Đặc biệt trong đó có 10 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Khi đã lớn mạnh, Chi bộ thôn đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác sinh hoạt trong chi bộ.

Trước kỳ sinh hoạt, Bí thư và Phó bí thư hội ý chuẩn bị và thống nhất các nội dung, sau đó họp chi bộ, giao ban với ban tự quản, trưởng các đoàn thể trong thôn để phân công thực hiện. Bên cạnh đó còn tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện. Cách làm việc như vậy đã tạo sự đồng thuận cao trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đường giao thông trong thôn còn nhỏ hẹp, Chi bộ cùng với Ban tự quản và các đoàn thể đã vận động người dân hiến 4000m2 đất để mở rộng đường lên 10m. Ngoài ra, nhằm góp phần nâng cao đời sống cho người dân, các đoàn thể đã chia sẻ kiến thức canh tác lúa, đầu tư phát triển cây điều, cà phê xen tiêu, mở rộng quy mô chăn nuôi…

Chú trọng phát triển cán bộ nguồn

Anh Nông Văn Tưởng - Bí thư Chi bộ thôn 2 cho biết, để gương mẫu, các đảng viên trong thôn đều thực hiện trước, bên cạnh chấp hành pháp luật tốt thì còn phải chăm lo làm ăn phát triển kinh tế gia đình.

Theo anh Tưởng, không chỉ thôn 2 mà các chi bộ thuộc địa bàn xã Cư Êwi đều chú trọng công tác phát triển Đảng từ cơ sở, ngày càng nâng cáo chất lượng sinh hoạt Đảng bộ.

Từ năm 2003 đến tháng 10/2016, đã có 66 đảng viên được Đảng bộ xã Cư Êwi kết nạp, nâng tổng số đảng viên của xã lên 195 người. Trong đó có 2 chi bộ thành lập mới, nâng số lượng chi bộ lên 18 đơn vị.

Đảng ủy xã Cư Êwi tập trung kiện toàn các chức danh còn khuyết trong hệ thống chính trị, phân công ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phụ trách, dự họp với từng chi bộ với mục tiêu hoàn thành công tác cán bộ để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy đã trực tiếp tổ chức đoàn thăm và làm việc với từng chi bộ, ban tự quản và đoàn thể các thôn, buôn để nắm bắt tình hình, nguyện vọng của người dân. Nhờ thấu hiểu những khó khăn của người dân, Đảng bộ xã đã kiến nghị các cấp, ngành chức năng đầu tư một số tuyến đường điện ở thôn 1A, 1B, 1C, 12 tạo thuận lợi cho người dân sinh hoạt, sản xuất; hiện đang tiếp tục đề xuất sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường điện tạm bợ ở thôn 2, 3, 4, 5.

Ngoài ra, Đảng bộ xã còn thực hiện nghiêm túc các quy trình về công tác cán bộ; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý theo hướng tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số.

Cụ thể, từ năm 2013 đến nay, Đảng bộ cử 1 đồng chí đi học Trung cấp lý luận chính trị, 14 đồng chí học sơ cấp lý luận chính trị. Trên cơ sở đó, đội ngũ đảng viên đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2015-2020.  

Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chương trình số 06-CTr/TU chỉ ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. 

Cụ thể là tổ chức tốt việc tuyên truyền và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc. Xây dựng bộ máy Nhà nước các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tập trung thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từ nay đến năm 2020,  Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk xác định phải thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu trọng điểm và 3 đột phá chiến lược. 

4 mục tiêu trọng điểm là: 

(1) Tập trung hỗ trợ mọi mặt như thủ tục đầu tư, đất đai, hạ tầng, xúc tiến việc làm, chính sách thuế… để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. 

(2)  Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị theo hướng ưu tiên trọng tâm là các công trình, lĩnh vực kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm phát huy nhanh hiệu quả kinh tế và quay vòng vốn; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các đô thị bằng các cơ chế linh hoạt, thu hút các dự án ưu tiên đầu tư của các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế. Tập trung vào nâng cấp các tuyến giao thông kết nối các tiểu vùng, công trình tưới nước, mạng cấp điện cho sản xuất. Phát triển TP. Buôn Ma Thuột thành đô thị hạt nhân vùng Tây Nguyên, có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

(3) Phát triển du lịch theo hướng chất lượng, bền vững, trong đó tập trung xây dựng nhóm các sản phẩm du lịch độc đáo, có bản sắc riêng trên cơ sở hệ thống tài nguyên nhân văn sinh thái tương đối đa dạng của tỉnh, đặc biệt chú trọng xây dựng quảng bá thương hiệu du lịch Đắk Lắk, xúc tiến thu hút đầu tư vào các khu du lịch. Liên kết du lịch với các tỉnh trong vùng, tham gia hình thành cụm liên kết du lịch của vùng Tây Nguyên. 

(4) Chuyển dịch chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng với yêu cầu phát triển mới, trong đó tập trung phát triển đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ, nâng cấp chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn, đúng vị trí chuyên môn.

3 đột phá chiến lược là: 

(1) Về chính sách: Xây dựng chính sách đào tạo nhân lực trong đó tập trung đào tạo nâng cao trình độ cán bộ quản lý nhà nước; đào tạo lao động có trình độ ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư.

(2) Về liên kết phát triển: Đề xuất và cùng với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên xây dựng cơ chế liên kết với các địa phương trong vùng bảo đảm tính hiệu quả, đồng bộ trong phát triển toàn vùng. Tăng cường quan hệ, hình thành các liên kết ngành dọc theo hướng chặt chẽ, bảo đảm tính đồng bộ ở các khâu, thông tin dự báo nhanh, chính xác đặc biệt với ngành, sản phẩm thế mạnh của tỉnh là cà phê.

(3): Về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất: Hình thành các cụm dịch vụ, kỹ thuật nông nghiệp nằm trong chuỗi liên kết các hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến các địa bàn, hướng dẫn mô hình sản xuất, liên kết đầu mối thu mua, bảo quản chế biến, kiểm định chất lượng sản phẩm. Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ cho các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học tại địa phương theo hướng là trung tâm khoa học công nghệ dẫn đầu của vùng, xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh để khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước hình thành thị trường khoa học công nghệ.

Phương Anh

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !