công an nhân dân

Cập nhập tin tức công an nhân dân

Gần 9.000 thí sinh hoàn thành bài thi đánh giá vào trường Công an năm 2022

Gần 9.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân năm 2022. Thí sinh làm bài thi chính thức trong thời gian 180 phút.

Đang cập nhật dữ liệu !