cơ sở kinh doanh

Cập nhập tin tức cơ sở kinh doanh

TP Hồ Chí Minh cho phép mở lại dịch vụ ăn uống, chỉ bán mang đi

Sau 2 tháng tạm dừng, dịch vụ bán đồ ăn uống mang đi sẽ được hoạt động trở lại tại TP Hồ Chí Minh.

Đang cập nhật dữ liệu !