Cổ phiếu VAB

Cập nhập tin tức Cổ phiếu VAB

Bí ẩn khoản đầu tư 24 triệu USD vào EnCapital, công ty liên quan đến Chủ tịch VietABank

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Tổng giám đốc EnCapital cho biết công ty vừa huy động thành công thêm 24 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !