cổ phiếu ROS

Cập nhập tin tức cổ phiếu ROS

Cổ phiếu ROS nằm bất động sau thông tin đình chỉ giao dịch

Không có bất kỳ giao dịch nào đối với cổ phiếu ROS của FLC Faros trong toàn bộ phiên buổi sáng đầu tuần, 8/8/2022, sau khi HoSE thông báo đình chỉ giao dịch của cổ phiếu ROS kể từ 12/8.

Đang cập nhật dữ liệu !