chuyển tuyến người bệnh tại một số bệnh viện

Cập nhập tin tức chuyển tuyến người bệnh tại một số bệnh viện

Bộ Y tế cấm bác sĩ chuyển bệnh nhân ra cơ sở tư nhân vì vụ lợi

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tuyến cuối có kỹ thuật đang tạm dừng hoặc không thực hiện được do thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị phải công khai để người dân biết.

Đang cập nhật dữ liệu !