Vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bênh cúm gia cầm ở Lai Châu

“Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường' được thực hiện tại tỉnh Lai Châu từ ngày 20/9 đến ngày 20/10/2020 nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh cho động vật như dịch tả lợn, dịch cúm gia cầm...

Vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bênh cúm gia cầm ở Lai Châu
Cán bộ thú y phun tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi gia cầm của bà con (ảnh: LC)

Hiện nay đang là giai đoạn thời tiết có nhiều biến động, rất thuận lợi cho vi rút gây bệnh trên đàn vật nuôi phát triển, phát tán, lây lan, nhất là nguy cơ các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm xảy ra vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 là rất cao.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường”  đợt 2 năm 2020 trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại địa phương; tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo các quy định của Luật Thú y; kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt; đặc biệt trú trọng công tác kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi, chủ động giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các ổ dịch khi mới xảy ra, không để lây lan phát tán trên diện rộng.

 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng các sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” đợt 2 năm 2020. Tăng cường hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh DTLCP nhằm khống chế, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. 

Ngoài ra, Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo công tác tổ chức triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường” đợt 2 năm 2020 của các huyện, thành phố; chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, các cơ sở Y tế tăng cường giám sát dịch bệnh lây lan từ động vật sang người, đồng thời phân công cán bộ tham gia hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện.

PV

Chủ đề :
 
List comment