Đồng Tháp hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế giúp người dân thoát nghèo

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Đồng Tháp sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, lồng ghép 2 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới.  

Theo Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp, 6 tháng đầu năm 2020, Đồng Tháp đã đạt được một số kết quả trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo.

Trong đó, tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên, doanh số cho vay đạt 163.655 triệu đồng. Cấp 113.031 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho 20.910 học sinh; hỗ trợ xây mới 469 căn nhà ở cho hộ nghèo.

Cùng với đó, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng đã có những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm nay như:

Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã biên giới, đã tổ chức triển khai thực hiện 6 công trình, duy tu bảo dưỡng 6 công trình đường nội bộ, đê bao, một số công trình đang tiến hành triển khai thực hiện.

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho 90 hộ tham gia mô hình chăn nuôi bò, lươn; triển khai xây dựng một dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo chăn nuôi bò sinh sản tại xã Thông Bình, huyện Hồng Ngự với 16 hộ nghèo, cận nghèo tham gia...

Đồng Tháp hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế giúp người dân thoát nghèo
Ảnh minh họa

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho hơn 1.551 cán bộ giảm nghèo các cấp. Sau khóa tập huấn giúp cán bộ trực tiếp làm công tác giảm nghèo các cấp được trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng trong xây dựng chương trình, lập kế hoạch, tổ chức đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình, đối thoại chính sách giảm nghèo và triển khai thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương.

 

Trong 6 tháng đầu năm, cấp tỉnh và cấp huyện đã tổ chức 7 lượt giám sát tại cơ sở. Nội dung kiểm tra, giám sát gồm: công tác chỉ đạo điều hành của các cấp trong tổ chức thực hiện Chương trình; công tác triển khai thực hiện các chương trình, dự án tại địa phương; chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã Chương trình 135, dự án mô hình giảm nghèo, dự án phát triển sản xuất, các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn... Bước đầu đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở đảm bảo đạt tiến độ kế hoạch năm 2020.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp, các ngành và địa phương được quan tâm, thực hiện thường xuyên; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy; công tác cán bộ đã được chú trọng, nhất là cán bộ trực tiếp thực hiện công tác giảm nghèo ở cấp xã; công tác kiểm tra, giám sát đánh giá được thực hiện thường xuyên.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các chính sách, dự án hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ như: tín dụng, y tế, giáo dục, nhà ở, dạy nghề.. các chính sách an sinh xã hội như: trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tiền điện… đã giúp cho người nghèo, hộ nghèo có chỗ ở ổn định, có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Song, do khả năng huy động nguồn vốn xã hội hóa trong bối cảnh hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn dẫn đến việc huy động nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng và các doanh nghiệp chưa nhiều. Đối với Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo nhu cầu của hộ nghèo thường lớn hơn mức hỗ trợ của dự án, nguồn lực huy động của người dân còn thấp, ngoài ra việc chọn hộ tham gia mô hình gặp nhiều khó khăn do hộ đã vay từ các chương trình khác. Việc lồng ghép kinh phí từ các chương trình, dự án tuy đạt kết quả tốt nhưng còn hạn chế, nguồn vốn phân bổ còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu của hộ để phát triển sản xuất.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Đồng Tháp sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, phấn đấu giảm 1,45% tỷ lệ hộ nghèo từ 2,73% xuống còn 1,28%; giảm 0,60% tỷ lệ hộ cận nghèo, từ 5,50% xuống còn 4,90%. Thu nhập bình quân hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2020 dự kiến tăng 2,01 lần so với thu nhập bình quân hộ nghèo đầu giai đoạn 2016-2020.

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment
 
 
TP Cần Thơ rút ra nhiều bài học trong công tác giảm nghèo
icon

Sở Lao động – Thương binh và xã hội Cần Thơ cho biết, dự kiến đến cuối năm 2020 thành phố Cần Thơ sẽ phấn đấu giảm được 0,5% tỷ lệ hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo thành phố xuống còn 0,16%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

 
 
An Giang phấn đấu cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 2%
icon

Nhiều dự án, chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ và phù hợp đã có tác động hỗ trợ mạnh mẽ giúp nhiều hộ nghèo ở An Giang nhanh chóng thoát nghèo.

 
 
Thái Bình: Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững
icon

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Bình, những năm qua địa phương tích cực lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo bền vững với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nên đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định.

 
 
Đời sống đồng bào DTTS Lào Cai 6 tháng đầu năm tương đối ổn định
icon

Ngày 3/7, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 
 
Cao Bằng tích cực triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững
icon

Trong tháng 7/2020, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hoàn thành 20 lớp tập huấn với 1.413 lượt người tham gia với các nội dung: Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất; Hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng máy nông nghiệp…

 
 
Thành lập BCĐ TƯ Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021- 2030
icon

Ngày 14/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1014/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030.

 
Còn nhiều nơi có kết quả giảm nghèo chưa vững chắc
icon

Mặc dù tỷ lệ nghèo đã giảm và vượt mục tiêu đề ra nhưng nhiều nơi còn cao trên 20%, có tỉnh miền núi còn trên 30%. Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc.

 
Lào Cai: Thu hút học sinh DTTS đến trường, lấy giáo dục làm căn cơ giảm nghèo bền vững
icon

Các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức xây dựng môi trường tiếng Việt với nhiều sáng kiến, hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thu hút trẻ đến trường. 

 
Quảng Ninh hoàn thành Chương trình 135, không còn xã đặc biệt khó khăn
icon

5 năm qua, các nguồn lực đầu tư từ Chương trình 135 đã tạo chuyển biến quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh.

 
Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc
icon

Chương trình nhằm góp phần cải thiện và từng bước nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.