Chương trình Stem

Cập nhập tin tức Chương trình Stem

Những câu chuyện “lạ” từ lễ khai giảng khác biệt

Năm nay là một năm học đặc biệt. Mặc dù lễ khai giảng chỉ được tổ chức trực tuyến, nhưng nhà trường vẫn chuẩn bị một lễ khai giảng truyền thống đặc trưng của TH School.

Đang cập nhật dữ liệu !