chương trình lớp 10 mới

Cập nhập tin tức chương trình lớp 10 mới

Chương trình lớp 10 mới: Học sinh không cần học Lịch sử, Vật lý nếu không thích

Năm học 2022-2023 tới đây, chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 bậc THPT sẽ chính thức được triển khai trong chương trình lớp 10.

Đang cập nhật dữ liệu !