chưa kê chi phi vân hanh thi 1 lit xăng ban đên ng

Cập nhập tin tức chưa kê chi phi vân hanh thi 1 lit xăng ban đên ng

Bất ngờ nhiều cửa hàng nghỉ sớm, thông báo '0 bán' xăng

Nhiều cửa hàng xăng dầu cho biết đang gặp vướng mắc do việc nhập xăng dầu khó khăn và chiết khấu thấp.

Đang cập nhật dữ liệu !