Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm 6 Đại sứ nhiệm kỳ 2018 - 2021

Chiều 26/3, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2021.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự và trao Quyết định cho 6 Đại sứ nước CHXHCN nhiệm kỳ 2018 - 2021 tại 6 địa bàn thường trú và 9 địa bàn kiêm nhiệm. Tham dự lễ trao Quyết định có các đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại sứ mới được bổ nhiệm. (Ảnh: Tuấn Anh)

Sau Lễ trao Quyết định, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp và giao nhiệm vụ cho 6 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2021.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng các Đại sứ được bổ nhiệm tại các quốc gia là những đối tác quan trọng, gồm đối tác toàn diện - Hoa Kỳ, đối tác chiến lược - Indonesia, đối tác toàn diện đang hướng tới chiến lược - New Zealand; Mozambique, Iran, Iraq là các nước bạn bè truyền thống và có vị trí rất quan trọng tại châu Phi và Trung Đông; Liên hợp quốc là tổ chức toàn cầu, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực quan trọng đối với cả cộng đồng quốc tế và đời sống của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, những năm qua, nhất là từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, ngành đối ngoại và nhất là Bộ Ngoại giao đã có nhiều nỗ lực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đặc biệt là ba trọng tâm: Thắt chặt quan hệ với các đối tác, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; Nâng cao vị thế của Việt Nam, tạo dựng và tranh thủ được các cơ hội phục vụ phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao nhiệm vụ cho các Đại sứ. (Ảnh: Tuấn Anh)

Qua quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động đối ngoại quan trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận, đặc biệt là các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Các Đại sứ được bổ nhiệm lần này đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện tốt năng lực công tác, giàu nhiệt huyết và nhận nhiệm vụ trong thời điểm quan trọng, có tính định hình cho cả giai đoạn sắp tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chỉ rõ, qua hơn 30 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước trong quan hệ đối ngoại rộng mở, bao gồm cả những khuôn khổ hợp tác chặt chẽ với các đối tác quan trọng được nâng lên. Tuy nhiên, môi trường an ninh và phát triển đang có diễn biến phức tạp. Những nguy cơ đối với chủ quyền lãnh thổ (cả ở trên bộ và trên biển…), khó khăn trong phát triển (nguồn lực, chủ nghĩa bảo hộ, cạnh tranh…), các thách thức mang tính toàn cầu và các thách thức an ninh phi truyền thống (an ninh nguồn nước, an ninh mạng, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia…) diễn ra gay gắt.

Chính vì vậy, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đối ngoại - một trong những lực lượng ở tuyến đầu, đòi hỏi phải có tư duy mới và cách nhìn mới “biến nguy thành an”, biến thách thức thành cơ hội, định vị Việt Nam sao cho có lợi nhất trong cục diện thế giới và khu vực đang định hình hiện nay. Bối cảnh này đòi hỏi các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, trên cơ sở kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng, thấm nhuần và vận dụng linh hoạt tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, chú trọng đổi mới các mặt công tác theo hướng phục vụ tốt nhất mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Toàn cảnh buổi trao Quyết định bổ nhiệm. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đánh giá bối cảnh những năm tới, dù xu thế chính trên thế giới vẫn là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển, song môi trường chiến lược của đất nước sẽ còn nhiều khó khăn, nhiều phức tạp mới nảy sinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, công tác ngoại giao cần phát huy vai trò tiên phong.

Các Đại sứ cần nhạy bén, chủ động, sáng tạo trong tình hình mới, tận dụng mọi cơ hội nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung làm tốt công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp nhằm đưa các quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu; tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm tăng cường xây dựng lòng tin, phòng ngừa và cảnh báo xung đột; kiên trì giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực; nêu cao ngọn cờ chính nghĩa và công lý, lòng yêu chuộng hòa bình của dân tộc, đồng thời sẵn sàng các phương án đấu tranh, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích của ta trên biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Về ngoại giao kinh tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Cơ quan đại diện là đầu mối quan trọng ở nước ngoài, các Đại sứ cần chú trọng nâng cao hiệu quả ngoại giao kinh tế, nhất là hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tìm tòi giải pháp nhằm đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao...

Trên tinh thần “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các Đại sứ phát huy vai trò, thúc đẩy các sáng kiến của Việt Nam tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc và ASEAN. Nhiệm vụ này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và chuẩn bị tiếp nhận trong trách Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Hoài Trung phát biểu cảm ơn. (Ảnh: Tuấn Anh)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, bà con kiều bào, công dân Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc ta, bởi vậy công tác kiều bào và bảo hộ công dân luôn là một trong những nhiệm vụ thường xuyên. Các Đại sứ cũng như cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải tích cực vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Mỗi cơ quan đại diện phải là chỗ dựa tin cậy cho những người con đất Việt xa Tổ quốc cũng như doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó là nhiệm vụ chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan đại diện ngoại giao vững mạnh toàn diện; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tập hợp sức mạnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, chung sức, đồng lòng phấn đầu vì mục tiêu chung là phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đại sứ Hà Kim Ngọc phát biểu tại Lễ trao quyết định. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thay mặt cho Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn Chủ tịch nước đã luôn dành cho Bộ Ngoại giao sự quan tâm sâu sắc và sự chỉ đạo sát sao. Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đợt bổ nhiệm này hết sức quan trọng, các vị được bổ nhiệm lần này là các đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại các địa bàn quan trọng, trọng yếu đối với việc triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam. Vì vậy, các Đại sứ hết sức tận tâm, chủ động, sáng tạo, quán triệt và bám sát định hướng cụ thể của Đảng; phát huy vai trò của cơ quan đại diện là đầu mối của Đảng và Nhà nước ở nước ngoài, từ đó có các kiến nghị xác đáng về trong nước.

Thay mặt các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2021, Đại sứ Hà Kim Ngọc bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước giao trọng trách; cam kết làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định, các Đại sứ sẽ luôn nỗ lực thúc đẩy đà quan hệ giữa Việt Nam với các nước; kiên định, kiên trì, kiên quyết bảo đảm lợi ích tối cao của đất nước, dân tộc; chủ động và tích cực xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, đóng góp vào công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước; tranh thủ mọi nguồn lực quốc tế để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, ngày càng củng cố và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Một số hình ảnh tại Lễ trao quyết định:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc - người được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. (Ảnh: Tuấn Anh)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý - người được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực nước CHXHCN Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại New York (Hợp chúng quốc Hoa Kỳ). (Ảnh: Tuấn Anh)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định cho ông Tạ Văn Thông - người được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại New Zealand, kiêm nhiệm Cộng hòa Fiji và Nhà nước độc lập Samoa. (Ảnh: Tuấn Anh)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định cho ông Phạm Vinh Quang - người được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia, kiêm nhiệm Cộng hòa Dân chủ Timor Leste và Quốc gia độc lập Papua New Guinea. (Ảnh: Tuấn Anh)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định cho ông Lê Huy Hoàng - người được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Mozambique, kiêm nhiệm Cộng hòa Madagascar, Cộng hòa Seychelles và Cộng hòa Mauritius. (Ảnh: Tuấn Anh)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Hiển - người được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, kiêm nhiệm Cộng hòa Arab Syria và Cộng hòa Iraq. (Ảnh: Tuấn Anh)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự buổi lễ trao quyết định. (Ảnh: Tuấn Anh)

Theo baoquocte

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !