Chủ ga-ra ô tô còn nhiều 'lấn cấn' nếu lấn sân sang đăng kiểm

Cập nhập tin tức Chủ ga-ra ô tô còn nhiều 'lấn cấn' nếu lấn sân sang đăng kiểm

Chủ ga-ra ô tô còn nhiều 'lấn cấn' nếu lấn sân sang đăng kiểm

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam đã gửi văn bản Nghị định 30 cho phép các cơ sở sửa chữa ô tô làm đăng kiểm nhưng đến nay chưa đơn vị nào phản hồi sẽ tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !