chrome

Cập nhập tin tức chrome

Người dùng iOS Mỹ được khuyến cáo gỡ trình duyệt Chrome ngay

Báo cáo mới nhất cho thấy trình duyệt Chrome cho iPhone, iPad dính lỗi nghiêm trọng, có thể tấn công chủ nhân và đánh cắp tiền của họ.

Đang cập nhật dữ liệu !