Chống hàng giả

Cập nhập tin tức Chống hàng giả

Chủ động chống hàng giả, hàng nhái, DN vừa bảo vệ mình vừa bảo vệ người tiêu dùng

Doanh nghiệp biết rõ nhất về sản phẩm do mình sản xuất phân phối trên thị trường, vì vậy, việc phối hợp cung cấp cấp thông tin của doanh nghiệp chủ thể quyền đóng vai trò quan trọng trong công tác chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đang cập nhật dữ liệu !