chống dịch Covid-19

Cập nhập tin tức chống dịch Covid-19

Ca Covid-19 tăng, các trường Hà Nội kiểm tra học kỳ sớm hơn dự kiến

Trước tình hình ca bệnh Covid-19 tăng, một số trường điều chỉnh lịch kiểm tra cuối học kỳ II phòng nguy cơ dịch bùng mạnh hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !