chợ Ngọc Trạo

Cập nhập tin tức chợ Ngọc Trạo

Chợ xuống cấp trầm trọng, tiểu thương vừa bán vừa lo sập

Hàng chục tiểu thương buôn bán tại chợ Bia ở Thanh Hóa hàng ngày nơm nớp lo sợ trong những ki ốt hàng chục năm có nguy cơ đổ sập bất kỳ khi nào.

Đang cập nhật dữ liệu !