Chính phủ gỡ 'nút thắt' cho Công ty vận hành Metro số 1 có vốn hoạt động

Cập nhập tin tức Chính phủ gỡ 'nút thắt' cho Công ty vận hành Metro số 1 có vốn hoạt động

Chính phủ gỡ 'nút thắt' cho Công ty vận hành Metro số 1 có vốn hoạt động

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận việc bảo đảm nguồn lực để duy trì hoạt động, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ đáp ứng tiến độ vận hành khai thác thương mại Metro số 1 của Công ty HURC1 là cần thiết, cấp bách.

Đang cập nhật dữ liệu !