Chi tiền sai quy định

Cập nhập tin tức Chi tiền sai quy định

Chi tiền sai quy định, một đại học phải nộp lại hơn 230 triệu đồng

Kết quả thanh tra, Trường Đại học Khánh Hòa bị xác định chi vượt định mức, chế độ với số tiền 233 triệu đồng, buộc phải nộp lại vào ngân sách Nhà nước.

Đang cập nhật dữ liệu !