chỉ rõ thủ đoạn hoạt động mại dâm

Cập nhập tin tức chỉ rõ thủ đoạn hoạt động mại dâm

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn hoạt động mại dâm dưới dạng 'sugar baby - sugar daddy'

Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương chủ động nắm tình hình, có kế hoạch triển khai đấu tranh phòng, chống loại tội phạm mại dâm dưới dạng "sugar baby - sugar daddy".

Đang cập nhật dữ liệu !