chết lâm sàng

Cập nhập tin tức chết lâm sàng

Người đàn ông chết đi sống lại kể về thế giới bên kia

Người đàn ông đến từ Australia chết lâm sàng trong 90 phút kể lại câu chuyện bản thân trải qua ở thế giới bên kia.

Đang cập nhật dữ liệu !