chè thái nguyên

Cập nhập tin tức chè thái nguyên

Thái Nguyên: Phát triển bền vững thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên

Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án Nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, ngành chè đã đạt được nhiều kết quả trong sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm.

Đang cập nhật dữ liệu !