chắp cánh ước mơ

Cập nhập tin tức chắp cánh ước mơ

Quỹ khuyến học “Nâng cánh ước mơ” đồng hành cùng học sinh nghèo

Nhiều năm qua, các cấp hội khuyến học (HKH) tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cách làm hay trong xây dựng và phát triển quỹ khuyến học (QKH) để thực hiện nhiệm vụ chắp cánh cho những học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đang cập nhật dữ liệu !