chăm trẻ

Cập nhập tin tức chăm trẻ

Bắc Kạn: Nhiều giải pháp bảo vệ trẻ em

Để bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị bạo lực và xâm hại, các cấp, các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh các công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !