cây thuốc phiện

Cập nhập tin tức cây thuốc phiện

Phát hiện hơn 300 cây thuốc phiện trồng trong vườn rau

Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện và tiêu hủy trên 300 cây thuốc phiện được trồng trong vườn rau của người dân.

Đang cập nhật dữ liệu !