Cây thị hơn 700 tuổi

Cập nhập tin tức Cây thị hơn 700 tuổi

Cây thị hơn 700 tuổi ở Ninh Bình được cả làng bảo vệ, coi như báu vật

Cây thị ở Ninh Bình hơn 700 tuổi, qua bao thế hệ vẫn xanh tốt, được cả làng bảo vệ, coi như báu vật.

Đang cập nhật dữ liệu !