Cây Quế

Cập nhập tin tức Cây Quế

Lào Cai đặt mục tiêu đưa cây quế trở thành sản phẩm thương hiệu quốc gia

Toàn tỉnh Lào Cai đã có 3.503 ha được công nhận vùng quế hữu cơ. Thị trường xuất khẩu sản phẩm quế ổn định sang 9 nước. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, quế Lào Cai trở thành sản phẩm quế quốc gia.

 

Đang cập nhật dữ liệu !