Cao Bằng đầu tư cơ sở hạ tầng, đa dạng hoá sinh kế nhằm giảm hộ nghèo

Ngày 24/11, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Cao Bằng Hoàng Thị Mỹ Hảo đã có báo cáo về tình hình thực hiện công tác Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

{keywords}
Cao Bằng triển khai nhiều giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Theo báo cáo, công tác bảo trợ xã hội- giảm nghèo bền vững được nêu rất cụ thể. Trong năm 2020 Sở LĐTB&XH tỉnh Cao Bằng đã kịp thời triển khai các chế độ, chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể, Sở đã thực hiện chi trả trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn 10/10 huyện. Trợ cấp xã hội thường xuyên cho 16.324 đối tượng tại cộng đồng; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 155 trường hợp; thực hiện cứu đói Tết Nguyên đán và cứu đói giáp hạt cho 22.270 hộ, 94.197 khẩu với số gạo 1.412,955 tấn.

Sở LĐTB&XH Cao Bằng trong năm 2020 cũng đã cấp 346.253 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; 10.848 thẻ bảo hiểm y tế các đối tượng bảo trợ xã hội; 656 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, về đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn, bà Hảo cho biết, từ nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng chương trình 30a và chương trình 135, đang thực hiện 400 lượt công trình, kết quả giải ngân đến ngày 30/10/2020 là: 346.389,94/538.968 triệu đồng, đạt 64,27% kế hoạch, đến cuối năm 2020 ước thực hiện đạt 100% kế hoạch; Thực hiện duy tu 66 công trình, giải ngân được 10.652,93/31.102 triệu đồng, đạt 34,15% kế hoạch, ước thực hiện cả năm đạt 100% kế hoạch.

Kết quả thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình 30a và chương trình 135: Số vốn giao 112.053,972 triệu đồng: Chương trình 30a đã phê duyệt thực hiện 301 dự án, đến 30/10/2020 đã giải ngân được 18.968,28/61.161,972 triệu đồng, đạt 30,51% kế hoạch; Chương trình 135 đang triển khai thực hiện, giải ngân được 4.835/49.892 triệu đồng, đạt 9,7% kế hoạch.

Đối với các dự án đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ngoài chương trình 30a và chương trình 135,  báo cáo cũng cho biết vốn giao 457 triệu đồng phân bổ cho huyện Hòa An và Thành phố Cao Bằng.  Đã xây dựng 2 dự án đa dạng hóa sinh kế, 2 dự án mô hình giảm nghèo, 48 hộ tham gia dự án, ước giải ngân đạt 100%.

Với những nỗ lực trên, dù hiện nay các huyện đang tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020, đến 30/11/2020 các huyện mới báo cáo kết quả chính thức tuy nhiên ước thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 4%.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH Cao Bằng cho hay, mục tiêu mà tỉnh đặt ra trong năm 2021 là tỷ lệ hộ nghèo giảm, duy trì ở mức 4%.

Ngoài ra, Sở LĐTB & XH tỉnh Cao Bằng cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức tự vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” thông qua việc đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo tạo thêm nguồn lực để thực hiện mục tiêu của Chương trình.

Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, dự án của chương trình MTQGGNBV tạo điều kiện để người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh…; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng tại các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn, huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện các công trình có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản để các hộ dân được tham gia tạo việc làm tăng thu nhập; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Ngoài ra, Sở cũng sẽ tiến hành lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình phát triển kinh tế xã hội như: Nước sạch, vệ sinh môi trường, thông tin, nhà ở, xây dựng nông thôn mới.... giúp các hộ nghèo giải quyết các chiều thiếu hụt để thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu giảm nghèo.

N. Huyền 

Ngân hàng SHB chung tay ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 2022

Vừa qua tại Hà Nội, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã đóng góp 5 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động. Trước đó, SHB cũng đã ủng hộ 500 triệu đồng cho quỹ Vì người nghèo thành phố Hà Nội.

Chiến lược công tác dân tộc giúp xóa đói giảm nghèo

Việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đã giúp phát triển sản xuất, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Nhiều người Dao tăng thu nhập nhờ chuyển đổi số

Nhờ triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để bán các sản phẩm của người Dao, mà thu nhập của các thành viên Hợp tác xã Thiên An đã tăng từ mức 1,5-2 triệu đồng/tháng lên mức trung bình khoảng 5 triệu đồng/tháng.

HTX kiểu mới: KHCN là trung tâm, đồng hành giảm nghèo bền vững

Sáng 22/12 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức. 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo nhờ mô hình nuôi cá tầm

Mô hình nuôi cá tầm đem lại thu nhập cao đã giúp tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Mường La (tỉnh Sơn La) giảm 4 – 5%/năm, hiện chỉ còn 27%, và ở riêng xã Mường Trai chỉ còn dưới 12%.

Cần nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả để giảm nghèo

Một trong những giải pháp để giảm nghèo trong thời gian tới là nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đặc biệt là với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững

Vốn tín dụng chính sách xã hội tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống, làm thay đổi căn bản nhận thức của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Việt Nam là hình mẫu về xóa đói, giảm nghèo

Sáng 11/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. 

Viettel đồng hành giúp dân trên trận tuyến xóa đói giảm nghèo

Để giúp giảm nghèo nhanh và bền vững, Viettel thực hiện hỗ trợ bằng hệ sinh thái. Tập đoàn đã phối hợp với từng huyện để xây dựng kế hoạch cho phù hợp với thực tế, thiết thực. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo

Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới.

Đang cập nhật dữ liệu !