Cảnh báo về các loại tiền giả mới

Cập nhập tin tức Cảnh báo về các loại tiền giả mới

Cảnh báo về các loại tiền giả mới, trong đó có mệnh giá 500.000 đồng

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện một số loại tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, 50.000 đồng và 20.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !