cảng Hải Phòng

Cập nhập tin tức cảng Hải Phòng

Hải Phòng ưu tiên phát triển kinh tế biển

Hải Phòng là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cảng biển, có tiềm năng để phát triển du lịch biển, nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực kinh tế biển khác. 

Đang cập nhật dữ liệu !