Cần Giờ

Cập nhập tin tức Cần Giờ

TP.HCM: Huyện Cần Giờ thay đổi sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới đã tiếp thêm sức mạnh cho huyện Cần Giờ (TP.HCM) phát triển, đời sống của người dân được nâng lên.

Đang cập nhật dữ liệu !