cân điêu

Cập nhập tin tức cân điêu

Mua 1,4kg cua thịt về cân lại ngã ngửa còn 9 lạng

Mua cua được “khuyến mại” thêm nước, người mua ngã ngửa khi 3 con cua 1,4kg về cân lại chỉ có 9 lạng.

Đang cập nhật dữ liệu !