Cách tính mức đóng bảo hiểm y tế

Cập nhập tin tức Cách tính mức đóng bảo hiểm y tế

Cách tính mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 1/7 sẽ tăng khi thay đổi lương cơ sở. Một gia đình 5 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ đóng thêm hơn 500.000 đồng/năm so với hiện nay.

Đang cập nhật dữ liệu !