bom nợ

Cập nhập tin tức bom nợ

VKC Holdings sau thời Đỗ Thành Nhân: 'Siêu bom' nợ, cổ phiếu rẻ hơn ly trà đá

Sau “sự kiện” Đỗ Thành Nhân, loạt nhân sự cao cấp rời đi, 6 tháng đầu năm 2022, VKC Holdings đang nợ các ngân hàng và các trái chủ 378 tỷ đồng. Giá cổ phiếu VKC ở thời điểm hiện tại chỉ còn 2.300 đồng/cp, giảm 82% kể từ đầu năm 2022

Đang cập nhật dữ liệu !