BHYT học sinh

Cập nhập tin tức BHYT học sinh

Học sinh, sinh viên tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh ở tuyến huyện, tỉnh

Theo BHXH Việt Nam năm học 2021 - 2022 phí đóng BHYT của học sinh, sinh viên không thay đổi và vẫn theo phương thức nhà nước hỗ trợ 30% chi phí, còn lại do gia đình học sinh, sinh viên đóng.

Đang cập nhật dữ liệu !