Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Cập nhập tin tức Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Vụ nợ lương ở BV Tuệ Tĩnh: Giới thiệu nhân sự mới, tạm ứng kinh phí trả lương

Ngày 21/3, có khoảng 50 viên chức, người lao động của Bệnh viện Tuệ Tĩnh tiếp tục tụ tập, căng băng rôn, biểu ngữ biểu tình yêu cầu được trả lương, thực hiện đúng hợp đồng làm việc

Đang cập nhật dữ liệu !