Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên

Cập nhập tin tức Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên

Cổ phiếu của bệnh viện đầu tiên niêm yết trên sàn hiện nay ra sao?

Tháng 1/2021, cổ phiếu TNH của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên chính thức niêm yết trên sàn HoSE với giá 30.000 đồng/cp, trở thành bệnh viện đầu tiên và duy nhất niêm yết trên sàn chứng khoán.

Đang cập nhật dữ liệu !